Právní doložka společnosti Czech Soul s. r. o.

Pro společnost Czech Soul s. r. o. je nejdůležitější náš konečný zákazník. Tedy řádně vyřídit objednávku, případně reklamaci. 
Zároveň se snažíme maximálně chránit osobní údaje všech našich zákazníků. Spolupracujeme zásadně s renomovanými partnery a nepředáváme jim nikdy více informací, než je třeba.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Czech Soul s. r. o. využívá údaje od zákazníků, pouze a jenom pro svoje vlastní potřeby a neposkytuje je žádným třetím stranám.

Výjimku představují externí dopravci jako PPL, Česká Pošta, Zásilkovna atp. Těm dodáváme minimum informací co jsou nutné k bezproblémovému doručení zboží. Tedy výslovně: Jméno, příjmení, adresu, email a telefon - nic víc.

Další výjimkou je účetní firma, která nám vede účetnictví a IT firma OxyShop s. r. o. a AVITO s. r. o.  jenž nám spravuje internetová obchod a iPodnik, jenž nám spravuje servery, která má přístup ke všem údajům, které nám poskytnete formou objednávky.

Taktéž poskytujeme informace a z pravidla pouze: informaci o vytvořené objednávce a email,  internetovým společnostem Heureka a Pays.cz

Žádná z těchto externích firem nemá právo využívat osobní údaje jinak, než k čemu byli a jsou určené.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Czech Soul s. r. o. s jejich osobními údaji pouze a jenom v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků plně zabezpečujeme přes zneužitím.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti iPodnik a nejsou poskytována dalším osobám. Společnost Czech Soul s. r. o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.